مقاله ترجمه شده آمار توصیفی Decriptive statistic

مقاله ترجمه شده آمار توصیفی Decriptive statistic

عنوان اصلی مقاله: Decriptive statistic چکیده : در این فصل ما به معرفی موضوعات مرتبط به آمار توصیفی پرداخته و در انجام این کار روش هایی را برای توصیف و خلاصه کردن مجموعه داده ها یاد گرفته ایم. بخش ۲٫۲ در ارتباط با روش های توصیف مجموعه داده ها می باشد. زیرشاخه های ۲٫۲٫۱ و ۲٫۲٫۲ نشان می دهد که […]

قيمت : 15000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 30 صفحه

دانلود ترجمه مقاله نمونه برداری و روش جمع آوری داده

دانلود ترجمه مقاله نمونه برداری و روش جمع آوری داده

عنوان اصلی مقاله: Sampling and data collection procedures مقدمه: نمونه ها از یک صنعت تولیدی در مالزی برداشته شد. به چند دلیل، تغییر تهیه حساب برای مدیران ( حسابداری مدیریتی) احتمالا در این نوع از شرکت روی می دهد. شرکت های تولیدی در معرض تغییراتی در ارتباط با محیط تولید همانند تغییرات در ساختار هزینه تولید و تکنیک های تولید […]

قيمت : 14000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 12 صفحه

مقاله ترجمه شده الگوریتم کارآمد در ارتباط با مدل ترکیبی گاوس بر مبنای تشخیص صدای افراد

مقاله ترجمه شده الگوریتم کارآمد در ارتباط با مدل ترکیبی گاوس بر مبنای تشخیص صدای افراد

عنوان اصلی مقاله: An Efficient Scoring Algorithm for Gaussian Mixture Model Based Speaker Identification خلاصه مطالب: این مقاله الگوریتم جدید را در ارتباط با کاهش پیچیدگی های محاسباتی در تشخیص صدای افراد بر مبنای چارچوب مدل ترکیبی گاوس ارائه می کند. در ارتباط با بخش های کاربردی که در آن ها یک توالی مشاهداتی کلی مد نظر قرار می گیرد […]

قيمت : 12000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 9 صفحه

مقاله ترجمه شده ریاضی Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series

مقاله ترجمه شده ریاضی Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series

عنوان اصلی مقاله: Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series چکیده: به عنوان یک طرح کارامد برای ارائه اطلاعات و مکانیسم شبیه سازی متناسب با بررسی های بیشمار و در حوزه های کاربردی طرح شناختی فازی(FCMs) توجه زیادی را از جوامع تحقیقاتی مختلف به سمت خود جلب کرده است. به هر حال FCMs سنتی […]

قيمت : 17000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 20 صفحه

ترجمه مقاله ریاضی On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial plates

ترجمه مقاله ریاضی On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial plates

عنوان اصلی مقاله: On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial plates چکیده مطالب: در این مقاله تجزیه و تحلیل فشارهای سطوح عملکردی بخش های درجه بندی شده در ارتباط با بررسی ویژگی ها در راس حدودها و تاثیر لایه های مرزی می باشد. بر طبق به نظریات تغییر سطوح , یک معادله نسبی متفاوتی […]

قيمت : 17000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 20 صفحه

ترجمه مقاله هماهنگی فرایند انتقال فعالیت ها و زمان بندی آن

ترجمه مقاله هماهنگی فرایند انتقال فعالیت ها و زمان بندی آن

عنوان اصلی مقاله: The coordination of transportation and batching scheduling چکیده مطالب : ما در این مطالعه به بررسی مشکلات زمان بندی تولید و جا به جایی می پردازیم که در فعالیتی برای پردازش بیشتر به دستگاه ها برای دسته بندی انتقال می یابد. دستگاه های m برای انتقال یک فعالیت از یک منطقه به سمت این تجهیزات طبقه بندی […]

قيمت : 15000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 17 صفحه

ترجمه مقاله طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیبی گاسیان در ارتباط با مراحل بازسازی

ترجمه مقاله طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیبی گاسیان در ارتباط با مراحل بازسازی

عنوان اصلی مقاله: Time Series Classification Using Gaussian Mixture Models of Reconstructed Phase Spaces خلاصه مطالب روش های طبقه بندی جدید ارائه شده است که بر مبنای مدل سازی دینامیک سیستم ها می باشد که در مراحل بازسای مورد محاسبه قرار می گیرد. این مدل سازی ها بر مبنای استفاده از مدل ترکیبی کوواریانس گاسیان در ارتباط با حوزه زمانی […]

قيمت : 12000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 10 صفحه

دانلود ترجمه مقاله تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی Fast Discrete Curvelet Transforms

دانلود ترجمه مقاله تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی Fast Discrete Curvelet Transforms

عنوان اصلی مقاله:  Fast Discrete Curvelet Transforms   خلاصه: این مقاله ۲ روش اجرایی دیجیتالی جدید وابسته ریاضیات، مشهور به (نسل دوم تغییر اشکال انحرافی) ]۱۰ و ۱۲[ در دو و سه بعدی، را تشریح می‌کند. اولین تغییر شکل دیجیتالی بر اساس تغییر اشکال چها گانه سریع در فضای نا برابر (USFFT) اجرا می‌شود در حالیکه روش دو بر اساس […]

قيمت : 15000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 50 صفحه

مقاله ترجمه شده روش آماری براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط

مقاله ترجمه شده روش آماری براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط

عنوان اصلی مقاله: On families of beta- and generalized gamma-generated distributions and associated inference ترجمه خلاصه مقاله : یک خانواده کلی و عمومی برای توزیع های یک متغیری به وسیله متغیرهای تصادفی بتا ایجاد شده است که به وسیله Jones پیشنهاد داده شده بود که اخیرا در مقاله ای مورد بحث قرار گرفته بود. این خانواده از توزیع های فرایندی […]

قيمت : 15000 تومان | تعداد صفحات: ترجمه 28 صفحه