دانلود پروژه شبیه سازی اورژانس با ارنا arena

دانلود پروژه شبیه سازی اورژانس با ارنا arena

دانلود پروژه شبیه سازی اورژانس با ارنا arena یک اورژانس در یک نقطه از شهر وجود دارد برای ورود ۱۰۰۰ نفر به صورت تصادفی هر ۴ دقیقه به اورژانس مراجعه میکنند؛ که از بین بیماران ۱۰% به بیماران تصادفی ، ۱۵% بیماران سرپایی و ۷۵% بیماران ویزیت دکتر هستند. بیماران تصادفی با آهنگ ورود توزیع مثلثی بر حسب ساعت(۸و۶و۵ )  […]

قيمت : 25000 تومان | تعداد صفحات: فایل ارنا و داکیومنت 10 صفحه

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم آرایشگاه با ارنا arena

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم آرایشگاه با ارنا arena

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم آرایشگاه با ارنا arena دریک آرایشگاه درهر ۸ دقیقه یک مشتری وارد میشود.۶۰% مشتری ها اصلاح کامل انجام میدهند و ۳۰% آنها فقط جهت کوتاه کردن معمولی و مرتب کردن مراجعه میکنند.و ۱۰% مشتری ها نیز به دلیل شلوغ بودن آرایشگاه برمیگردند و در ساعت های بعدی دوباره به آرایشگاه می ایند.ازکسانی که برا ی […]

قيمت : 20000 تومان | تعداد صفحات: فایل ارنا و داکیونت 10 صفحه

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم کاریابی

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم کاریابی

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم کاریابی فهرست مطالب چکیده امکانات نرم افزار سیستم کاریابی UseCase View UseCase Diagram Sequence Diagram Collaboration Diagram Class Diagram نمودار Use-Case سیستم کاریابی نمودار Sequence Diagram (دیاگرام متوالی) فرم Login نمودار Collaboraion Diagram (دیاگرام همکاری) فرم Login نمودار Activity Diagram (دیاگرام فعالیت) فرم Login نمودار Sequence Diagram (دیاگرام متوالی) فرم کارجو نمودار Collaboration Diagram […]

قيمت : 20000 تومان | تعداد صفحات: فایل ورد 50 صفحه

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دبیرخانه با رشنال رز

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دبیرخانه با رشنال رز

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دبیرخانه با رشنال رز   فهرست مطالب: هماهنکی با سازمان مربوطه و تحلیل نمودار Use Case Diagram نمودار Class Diagram تهیه و تنظیم Document نرمال سازی جداول هماهنکی با سازمان مربوطه و تحلیل رسم نمودارهای مربوط به شماره کردن نامه های ارسالی و دریافتی رسم نمودارهای مربوط به ارسال نامه ها به خارج از […]

قيمت : 20000 تومان | تعداد صفحات: فایل رشنال رز + فایل ورد 41 صفحه

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت الکترونیک (پرداخت آنلاین)

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت الکترونیک (پرداخت آنلاین)

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت الکترونیک (پرداخت آنلاین) فهرست مطالب: مقدمه اطلاعات مربوط به جداول پایگاه داده جدول اطلاعات تماس با ما جدول لوگین جدول اطلاعات حساب تحلیل بانک پروژه پرداخت الکترونیک موجودیت ها رابطه بین بانک و کاربر  برای چه نمودار ERD رسم می کنیم؟ نمودار ER  کوئری های مربوط به جدول حساب مشتریان نمودار گانت نمایش و […]

قيمت : 16000 تومان | تعداد صفحات: فایل ورد 20 صفحه

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم نیروی انتظامی (مهندسی نرم افزار)

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم نیروی انتظامی (مهندسی نرم افزار)

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم نیروی انتظامی (مهندسی نرم افزار)   فهرست مطالب مقدمه چکیده تاریخچه نیروی انتظامی شاخه های نیروی انتظامی خدمات الکترونیک نیروی انتظامی دیاگرام خدمات نیروی انتظامی دیاگرام مراحل ایجاد سیستم نیروی انتظامی وظایف موجودیت های سیستم نیروی انتظامی نمودارهای جریان داده نمودار های DFD سطح صفر موجودیت ها روابط بین موجودیت ها نمودار ERD سناریوی […]

قيمت : 12000 تومان | تعداد صفحات: فایل ورد 55 صفحه

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم مخابرات

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم مخابرات

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم مخابرات   فهرست مطالب: نیازمندی های طبقه بندی شده براساس DFD نمودار چارت سازمانی مخابرات دیکشنری داده ها-DATA DICTIONARY نمودار ERD سطح صفر DFD DFD سطح ۲ نمودار صدور قبضSTD فرم تغییر نامSTD فرم سرویس ویژه STD فرم انسداد صفر۲ STD فرم پیگیری مزاحم STD فرم ثبت نام تلفن STD نمودار UseCase Diagram نمودارهای […]

قيمت : 20000 تومان | تعداد صفحات: فایل ورد 55 صفحه

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمه برای مهندسی نرم افزار

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمه برای مهندسی نرم افزار

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمه برای مهندسی نرم افزار   فهرست مطالب: چکیده شناخت (امکان سنجی) تجزیه و تحلیل طراحی پیاده سازی تست پیدا کردن خطا و رفع خطاها آموزش سیستم نگهداری و توسعه سیستم مقدمه سیستم بیمه با بیمارستان سیستم بیمه با بیمار سیستم بیمه با داروخانه سیستم بیمه با رایولوژی سیستم بیمه با بانک (صندوق) سیستم […]

قيمت : 20000 تومان | تعداد صفحات: فایل ورد 88 صفحه

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم دارو خانه با ارنا arena

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم دارو خانه با ارنا arena

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم دارو خانه با ارنا arena این داروخانه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب سرویس دهی می کند در هر ۵ دقیقه یک مشتری وارد داروخانه می شود. ۶۰% مشتریان با دفترچه خدمات بیمه و ۳۰% با نسخه آزاد پزشک و بقیه بدون نسخه مراجعه می کنند. از کسانیکه با دفترچه مراجعه می کنند ….. […]

قيمت : 20000 تومان | تعداد صفحات: فایل ارنا با داکیومنت 10 صفحه

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم عابر بانک ATM با ارنا arena

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم عابر بانک ATM با ارنا arena

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم عابر بانک ATM با ارنا arena مشتریان جهت انجام کارهای بانکی به طور متوسط هر ۲ دقیقه یک بار با تابع توزیع نمایی به پایانه atm مراجعه میکنند و کارهای بانکی خود را انجام می دهند. ۳۰% مشتریان با تابع توزیع مثلثی برداشت وجه می کنند.  ۲۰%مشتریان اعلام موجودی میگیرند. ۱۰%مشتریان انتقال وجه میکنند. ۱۵%مشتریان […]

قيمت : 20000 تومان | تعداد صفحات: فایل ارنا با داکیومنت 11 صفحه