دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علمی کاربردی

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علمی کاربردی

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علمی کاربردی   منابع آزمون شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید.  محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد:  ۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + […]

قيمت : 2000 تومان | تعداد صفحات: 230 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک دی

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک دی

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک دی   منابع آزمون: شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید.  محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد:  ۸۷ سوال فناوری اطلاعات و کامپیوتر + پاسخنامه […]

قيمت : 2000 تومان | تعداد صفحات: 361 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی   منابع آزمون: شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید. محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد:  ۸۷ سوال فناوری اطلاعات و کامپیوتر + […]

قيمت : 2000 تومان | تعداد صفحات: 250 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی مشهد

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی مشهد

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی مشهد   منابع آزمون: شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید. محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد:  ۸۷ سوال فناوری اطلاعات + پاسخنامه ۲۶۴ […]

قيمت : 1700 تومان | تعداد صفحات: 240 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت منابع آزمون:  شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید.  محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد: ۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی + پاسخنامه […]

قيمت : 2000 تومان | تعداد صفحات: 247 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین   منابع آزمون: شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید. محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد: ۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی + […]

قيمت : 1700 تومان | تعداد صفحات: 240 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد گل گهر

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد گل گهر

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد گل گهر   منابع آزمون شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید.  محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد: ۲۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه […]

قيمت : 1700 تومان | تعداد صفحات: 240 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان   منابع آزمون:  شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید. محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد: ۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی […]

قيمت : 2000 تومان | تعداد صفحات: 240 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد هرمزگان

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد هرمزگان

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد هرمزگان   منابع آزمون شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات عمومی منابع این آزمون با نحوه طراحی سوال و همچنین سوالات طرح شده در آزمونهای گذشته آشنا شده و به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید. محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد: ۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + […]

قيمت : 1700 تومان | تعداد صفحات: 199 صفحه

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک مهر اقتصاد

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک مهر اقتصاد

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی بانک مهر اقتصاد منابع آزمون: شما میتوانید با مطالعه کاملترین کتاب علوم بانکی و اقتصادی و همچنین نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی در سالهای گذشته ، در این آزمون به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید. محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد: ۸۷۲ سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با […]

قيمت : 1700 تومان | تعداد صفحات: 397 صفحه